Ofico

Český manažerský systém

Pro manažery

Pro týmy

Pro HR

Pro statutáry

Pro účetní

Pro OSVČ

Pro advokáty

Pro NNO

Pro koho Ofico je

Ofico je přínosem pro každého v organizaci a nejvíc pro organizaci jako celek.
Ofico je ideální manažerský informační systém - vše, co potřebuje malá a střední společnost. Evidence, agendy, datové úložiště a interní komunikace.

Pro manažery
Řízení práce

Zadávání úkolů týmu

Sledování stavu, řízení priorit
Možnost přikládání souborů ke každému úkolu
Detailní vykazování práce
Schvalování splnění úkolu

Vedení zakázek

Jeden nebo více klientů zakázky
Přehled rozpočtů, příjmů a výdajů k zakázce
Vedení interních rolí v zakázce
Zápisy o dění (porady, události...)
Synchronizace s Google kalendářem

Výkazy práce

Detailní sledování vytížení
Sledování z pohledu: zakázky, klienta, projektu, pracovníka...
Export libovolného pohledu v Excelu
Nacenění práce (nákladové i prodejní)

Pro týmy
Platforma pro spolupráci

Sdílené soubory a zápisy

Zápisy a soubory všeho druhu
Zápisy z porad včetně rozdělení úkolů
Archivace a řízení oprávnění

Týmová komunikace

Diskuse nad úkoly, zápisy, klienty, zakázkami...
Dlouhodobé zápisy o dění
Hromadné emailování

Výkazy práce

Přehled o práci v týmu
Statistiky hodin a počtů úkonů
Sledování výkazů ke klientům, projektům, zakázkám, lidem, úkolům...

Pro HR
Personalistika

Evidence lidí (zaměstnanci, externisté a další)

Generování vyplněných dokumentů (smlouvy, osobní karty...)
Archivace souborů (certifikace, diplomy, živitopisy...)
Dlouhodobé záznamy (pohovory, hodnocení, události...)

Evidence smluv a úvazků

Jeden zaměstanenc může mít více úvazků / smluv
Přikládání souborů (dokumenty, skeny...)
Příprava smluv s automatickým vyplněním hodnot pracovníka

Organizační struktura

Oddělení a pobočky
Přehled hierarchie lidí
Možnost vedení více subjektů

Pro statutáry
Všech druhů organizací

Informace o společnosti

Možnost vedení více subjektů (IČ) pod jednou organizací
Přikládání souborů (zakládací listiny, stanovy...)
Vše na jedmon místě = máte přehled!

Pro účetní
Podklady v určené struktuře

S Oficem snadněji než s lidmi

Snadná možnost přístupu do více organizací
Přehledné rozhraní
Přístup k datům kdykoli a kdekoli

Kvalita podkladů pro účetnictví

Možnost psát "minisměrnice" přímo k jednotlivýcm evidencím
Opravy na jednom místě - bez mnoha verzí dokumentů v emailech

Snadné exporty do Excelu

Data (příjmy/výdaje, rozpočty a jejich čerpání) na jedno kliknutí
Přehledný export dat ve vlastní struktuře

Pro OSVČ
Jednotlivci i skupiny

Správa klientů

Evidence firem s načítáním údajů z ARES
Evidence kontaktních osob
Propojení více klientů na jednu zakázku

Evidence práce a zakázek

Seznam zakázek, propojení na klienty, finance a dokumenty
Evidence odvedené práce - hodiny nebo počty úkonů
Přehledné exporty - podklady pro fakturaci

Jednoduchá fakturace

Možnost vlastních šablon faktur, nabídek, objednávek...
Sledování plateb a splatností
Veškerá historie faktur (odchozích i příchozích)
Zjednodušená daňová evidence včetně DPH

Pro advokáty
a advokátní kanceláře

Vedení případů

Evidence klientů a fakturace
Vedení všech podkladů
Kompletní archiv vaší práce

Generování dokumentů

Základní data o případu zadáte pouze jednou a aplikace je doplní do vašich šablon
Smlouvy, plné moci, oznámení, návrhy...

Evidence úschov

Přehled o stavu účtů úschov
Podmínky výplat na jednom místě
Generování postupu výplat do smluv

Pro NNO
pomoc s administrativou

Rozpočty a čerpání

Příprava a správa rozpočtů projektů
Detailní evidence čerpání a změn v rozpočtu
Přehled o aktuálním stavu rozpočtu

Výkazy na míru NNO

Výkazy ve formátu MPSV, ESF, EU, nebo vaše vlastní
Data o výkazech na jednom místě - snadné opravy
Při kontrole všechna čísla sedí

Fond pracovní doby dle úvazků

Přehled, kolik hodin je třeba vykázat
Snadné okamžité opravy výkazů
Přehledné exporty a statistiky

Moduly Ofica

Jednotlivé části Ofica jsou bohatě propojené. Zároveň je možné používat jen ty, které potřebujete.

Personalistika

Evidence lidí, vztahů, stavu, smluv a úvazků, historie. Propojení na úkoly, vykázanou práci a další svěřené celky v jiných modulech.

Klienti / zákazníci

Správa zákazníků, jejich kontaktů, vedení historie a propojení na další moduly (např. finanční deníky, výkazy práce, zakázky, úkoly...)

Příjmy a výdaje

Evidence příchozích a odchozích faktur a stavu plateb. Jednoduché vystavování faktur vč. DPH. Propojení na klienty, zakázky a projekty. Pokladní deníky. Přehled stavu účtů. Jednoduchý export do excelu a manažeské reporty.

Projekty

Tvorba a správa rozpočtů, čerpání s propojením na jiné moduly. Možnost automatického čerpání, evidence změn v rozpočtech. Archiv vývoje celého projektu a všech souvislostí.

Akce / zakázky a úkoly

Vedení akcí / zakázek, řízení práce včetně priorit a schvalování dokončení úkolu. Sledování financí, vykázané práce a dalších souvislostí přímo u zakázek a úkolů.

Vykazování práce

Výkazy práce či úkonů, manažerské reporty. Tisk v připravených nebo vlastních výstupech. Historie a statistiky. Sledování práce k úkolům, zakázkám, projektům, klientům apod.

Cestovní výdaje

Vyúčtování cestovních nákladů, snadný tisk, schvalování, archivace. Příprava cestovních příkazů na kliknutí.

Sdílená data

Sdílení souborů, zápisy z porad s propojením na rozdělené úkoly, evidence pošty, synchronizace dat do kalendáře Google, nástěnka, hromadná korespondence...

"text"
logo Jana
Vedoucí
Roouta

Jak Ofico vypadá

b-data/show/1 Personalistika, smlouvy a řízení práv
b-data/show/2 Rozpočty a jejich čerpání
b-data/show/3 Široké možnosti nastavení a úprav účtu organizace
b-data/show/4 Ofico se přizpůsobí velikosti obrazovky
b-data/show/5 Certifikované bezpečné spojení